شنبه , 18 می 2024 - 9:28 ق.ظ

راهکار جهت مقابله با همسایه پر سر و صدا

پنج راهکار جهت مقابله با همسایه پر سر و صدا عبارتند از : روش های مسالمت آمیز و گفت و گو، برگزاری جلسه در ساختمان، ارسال اظهار نامه، تماس با پلیس 110 و مراجعه به مراجع قضایی. شکایت از مزاحمت به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با مزاحمت همسایه هم از طریق مرجع حقوقی و هم از طریق مرجع کیفری امکان پذیر می باشد.

 راهکار جهت مقابله با همسایه پر سر و صدا

جامعه ای که امروزه در آن زندگی می کنیم، به دلیل افزایش جمعیت، انسان ها را از نظر محدوده زندگی به یکدیگر نزدیک تر ساخته، به نحوه که در بسیاری از موارد همچون آپارتمان ها چند خانواده در یک فاصله اندک از یکدیگر زندگی کرده و  همین امر باعث می شود که مساله حقوق و تکالیف همسایه ها در مقابل یکدیگر، در مقایسه با گذشته از اهمیت بیسشتری برخوردار باشد.

در متون قانونی تعریف مشخصی در رابطه با همسایه ارائه نشده است؛ اما معنای همسایه در عرف همانند معنای لغوی آن بوده و به کسانی که در خانه های هم جوار یکدیگر یا بخش های متفاوت یک خانه (همچون آپارتمان ها) زندگی می کنند،  همسایه گفته می شود . همسایگان نسبت به هم حقوق و تکالیفی دارند که که در صورت نقض این حقوق و تکالیف،  می توان برای مقابله با همسایه پر سر و صدا و شکایت از مزاحمت وی اقدام نمود.

به همین دلیل، در این مقاله به بررسی پنج راهکار جهت مقابله با همسایه پر سر و صدا پرداخته؛ با این توضیح که ابتدا تعریف همسایه را ارائه نموده، سپس به بررسی حقوق و تکالیف همسایگان نسبت به یکدیگر در قانون می پردازیم و در بخش پایانی، راهکارهای مقابله با مزاحمت همسایه را توضیح خواهیم داد.

تعریف همسایه

با توجه به اینکه در این مقاله قصد داریم تا به ارائه پنج راهکار جهت مقابله با همسایه پر سر و صدا پرداخته و در مورد  شکایت از مز احمت همسایه صحبت کنیم، لازم است تا ابتدا تعریفی از این واژه ارائه کنیم تا بدانیم در مورد چه فرد یا افرادی، می توانیم راهکارهای مقابله با همسایه پر سر و صدا را مورد استفاده قرار داده و برای شکایت از مزاحمت آن ها اقدام نماییم.

معنای لغوی همسایه در لغت نامه دهخدا به این صورت بیان گردیده که :« دو تن یا دو خانواده که در کنار هم خانه دارند یا در دو قسمت یک خانه زندگی کنند و به کنایه ، قرین و مجاور» را همسایه می گویند.

در متون قانونی از جمله قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی،  تعریف مشخصی در رابطه با همسایه ارائه نشده است؛ اما معنای همسایه در عرف همانند معنای لغوی آن بوده و به کسانی که در خانه های هم جوار یکدیگر یا بخش های متفاوت یک خانه (همچون آپارتمان ها) زندگی می کنند، همسایه گفته می شود . همسایگان نسبت به هم حقوق و تکالیفی دارند که در ادامه به شرح مفصل این حقوق و تکالیف پرداخته و توضیح می دهیم که در صورت نقض این حقوق و تکالیف، چگونه می توان برای مقابله با همسایه پر سر و صدا و شکایت از مزاحمت وی اقدام نمود.

بررسی حقوق و تکالیف همسایگان نسبت به یکدیگر در قانون

در بخش قبل به توضیح مفهوم همسایه پرداختیم؛ اما با توجه به اینکه در این مقاله به ارائه پنج راهکار جهت مقابله با همسایه پر سر و صدا پرداخته و در مورد شکایت از مزاحمت همسایه صحبت می کنیم، لازم است تا علاوه بر مفهوم همسایه، حقوق و تکالیف همسایگان نسبت به یکدیگر را در قانون مورد بررسی قرار داده و توضیح دهیم که در صورت نقض کدام یک از حقوق و تکالیف می توان برای شکایت از مزاحمت همسایه اقدام نمود.

حقوق و تکالیف همسایگان نسبت به یکدیگر در قانون، شامل موارد زیر می باشد:

مطابق ماده 30 قانون مدنی : «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» بنابراین، مالک هر تصرفی را که مایل باشد در ملک خود یا در واحد اختصاصی خود می تواند به عمل آورد مگر مواردی که خود قانون استثنا کرده باشد .

تصرفات در ماده 30 قانون مدنی، به اعمال و کارهایی اشاره داشته که ما به صورت روزمره در محدوده منزل شخصی یا آپارتمان خود انجام می دهیم ؛ مطابق این ماده، اصل بر آن است که کلیه تصرفات ما در ملک و منزل شخصی خود از نظر قانون مورد تایید می باشد، مگر اینکه تصرف یا تصرفات خاصی در خود قانون منع شده باشد. بنابراین عدم انجام تصرفاتی که در قانون از آن ها منع شده است، از اولین حقوق و تکالیف همسایگان نسبت به یکدیگر می باشد.

به موجب اصل 40 قانون اساسی : « هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد .» بنابراین اجرای حق در قسمت های اختصاصی نباید موجب ضرر به سایر همسایگان باشد. به عنوان مثال، عدم نگه داری حیواناتی که صدای نامتعارف تولید کرده و به ویژه در مواقعی مانند صبح زود، آسایش را از همسایه ها سلب می کند، از حقوق و تکالیف همسایگان نسبت به یکدیگر می باشد.

بر اساس ماده 132 قانون مدنی : « کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف بوده و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد .» منظور از ملک در این ماده، واحد اختصاصی و یا منزل مسکونی است که فرد یا افرادی در آن سکونت دارند اعم از آنکه مالک و یا مستاجر باشند .

همانطور که ملاحظه می شود، ماده 132 قانون مدنی در واقع ماده 30 قانون مدنی را محدود کرده و مقرر داشته تمام تصرفات مالک در ملک اختصاص وی مجاز نمی باشد. بلکه تصرفی مجاز بوده که متعارف باشد. تصرفی متعارف است که از نظر عرف جامعه به حال همسایگان، زیانبار نبوده و ضمنا برطرف کننده نیازی نیز باشد.

به عنوان مثال، گریه نوزاد، سروصدای نامتعارف محسوب نمی شود و شما نمی توانید بابت آن اعتراض یا طرح دعوا کنید، اما بر اساس قانون سر و صدا در آپارتمان نشینی، صدای بلند موسیقی یا برگزاری جشن و پایکوبی همراه با صدای بلند میهمانان در نیمه شب و مواردی مانند آن، غیر متعارف است. البته در مصداق های این تصرفات ممکن است اختلاف نظر وجود داشته باشد که در چنین شرایطی، قاضی با مراجعه به عرف آن منطقه و شرایط اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی منطقه ای آن محل، تصمیم گیری می نماید.

به موجب ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها  :«شرکا ساختمان موظفند در پرداخت هزینه‌ های مستمر و هزینه‌ هائی که برای حفظ و نگاهداری قسمت های مشترک بنا مصرف می شود طبق مقررات … مشارکت نمایند..» بنابراین یکی از حقوق و تکالیف همسایگان نسبت به یکدیگر در قانون، پرداخت هزینه های لازم همانند شارژ و هزینه برق مشترک می باشد.

ماده قانونی دیگری که به بیان حقوق و تکالیف همسایگان نسبت به یکدیگر پرداخته، ماده 59 قانون آپارتمان نشینی می باشد. بر طبق این ماده : «در میهمانی های شب های غیر تعطیل بعد از ساعت 22 و در شب های تعطیل بعد از ساعت 24 رعایت سکوت کامل ساختمان (چه از لحاظ صدای میهمانان چه از لحاظ صدای موسیقی) الزامی است .»

راهکارهای مقابله با مزاحمت همسایه

در بخش های قبل مفهوم همسایه را توضیح داده و به بررسی حقوق و تکالیف همسایگان نسبت به یکدیگر در قانون پرداختیم؛ اکنون در این بخش، راهکارهای مقابله با مزاحمت همسایه ها را معرفی نموده و به توضیح این راه کارها می پردازیم.

راهکارهای مقابله با مزاحمت همسایه، به ترتیب درجه شدت راهکار و ضمانت اجرای قانونی آن، شامل موارد زیر می باشد:

استفاده از روش های مسالمت آمیز

هنگامی که همسایه شما با انجام اعمالی همچون سر و صدای موسیقی نامتعارف یا نگه داری حیوان در قسمت های مشترک، برای شما ایجاد مزاحمت کرده و موجب تولید سر و صدای نامتعارف می شود، در قدم اول پیشنهاد می شود که ابتدا با استفاده از روش های مسالمت آمیز و ایجاد فضایی دوستانه ، از طریق گفت و گو مشکل را حل نمایید.

برگزاری جلسه در ساختمان

در حالتی که روش مسالمت آمیز و صحبت کردن تاثیری نداشته و سر و صدا و مزاحمت همچنان ادامه دارد، با درخواست از مدیر ساختمان، جلسه ای با حضور همسایه های معترض و همسایه مزاحم برگزار کرده و با الفاظ جدی اما دوستانه برای پایان دادن به مزاحمت ها و سر وصداها به همسایه مزاحم تذکر دهید.

ارسال اظهار نامه قضایی

پیش از آنکه برای طرح شکایت در دادگاه حقوقی یا کیفری اقدام نمایید، بهتر است با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ارسال اظهارنامه قضایی با موضوع مزاحمت همسایه و درخواست رفع آن اقدام نمایید. در این اظهارنامه به موضوع مزاحمت همسایه اشاره کرده و از همسایه خود بخواهید تا به ایجاد سر و صدا ، مزاحمت و نقض قانون خاتمه دهد، در غیر این صورت با اقدام قضایی از جانب شما مواجه خواهد شد.

تماس با پلیس 110

مقابله با مزاحمت همسایه از طریق تماس با پلیس 110 باید در مواقعی انجام گیرد که مزاحمت در قانون جرم محسوب شود، بنابراین در وضعیتی که همسایه شما میهمانی های مکرر با صداهای نابهنجار برگزار می کند و تا نیمه شب شما مجبور به تحمل سر و صداهای حاصل از آن هستید ، می توانید در زمانی که مهمانی در حال برگزاری است، با پلیس 110 تماس گرفته و از آن ها برای تنظیم صورت جلسه کمک بگیرید.

مراجعه به مراجع قضایی

اگر راهکارهای مقابله با مزاحمت همسایه که در بالا توضیح دادیم موثر واقع نشد، می توانید برای مراجعه به مراجع قضایی و طرح دعوای حقوقی یا شکایت کیفری اقدام نمایید. در اولین گام برای شکایت از همسایه مزاحم من جمله شکایت از اذیت همسایه طبقه بالا استشهادیه ای تهیه کرده و آن را به امضای همسایگان برسانید .

در گام بعدی به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید و دادخواست یا شکوائیه خود را ثبت نموده و برای مرجع صالح ارسال نمایید. توجه داشته باشید که تمام اسناد و مدارکی را که اثبات کننده مزاحمت همسایه است را ضمیمه دادخواست یا شکواییه نمایید. مثلا می توانید از فیلام دوربین های مداربسته برای اثبات نگه داری حیوان پر سر و صدا در مشاعات استفاده کنید.

بهترین زمان برای رابطه جنسی
طالع بینی ازدواج ماه های مختلف با یکدیگر
سفيد كردن دندان با زغال | شایعه یا واقعیت؟ | مزایا و عوارض
بیوگرافی عباس معروفی رمان نویس + عکس زندگی و درگذشت
طالع بینی مصری

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص راهکارهای مقابله با همسایه ی پر سر و صدا ، در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون راهکارهای مقابله با همسایه ی پر سر و صدا پاسخ دهند .

سوالات متداول

1- آیا جهت مقابله با همسایه پر سر و صدا به هر سر و صدای همسایه می توان اعتراضی کرد؟

خیر تنها به سر وصداهای نامتعارف و زیانبار که مصادیق آن ها ذکر شد می توان اعتراض کرد برای فهم دقیق تر و توضیحات بیشتر این موضوع مطالب این مقاله را مطالعه کنید.

2- چند راهکار قضایی برای مقابله با همسایه ی پر سر و صدا وجود دارد ؟

شاکی می تواند از دو راهکار قضایی ارسال اظهار نامه و طرح دعوا در مرجع قضایی جهت مقابله با همسایه پر سر و صدا استفاده نماید که روال آن ها در متن مقاله توضیح داده شده است .

3- مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از همسایه جهت مقابله با همسایه پر سر و صدا کجاست ؟

مرجع صالح برای رسیدگی به این اختلاف بر حسب مورد شورای حل اختلاف دادگاه حقوقی یا دادسرا است که برای اطلاع از چگونگی طرح دعوا در این مرجع می توانید به مقاله مراجعه کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *