متن کامل اهنگ چالیم چلیم با چلیم + دانلود

متن آهنگ

اهنگ چالیم چلیم وات چلیم

چالیم چلیم وات چیلیم
چی بود دادین پاچیدیم
چه ترکیبی ما چیدیم
بگو میاد پایین با چی تیم هیچی
خیلی اوضاع خیته
خیلی اوضاع خیته
سپردیم به خدا دیگه
هیشکی نمیدونه شبا کجا میره این
دختر حاجی
تو که نمیشه مفتبر ما شی
پس حرف میزنی پشت سر ما
اینهمه چرا
ازون طرف تا اینور تهران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.