پنجشنبه , ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۵:۵۸ بعد از ظهر

دیدن پیاز در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پیاز

دیدن پیاز در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب پیاز را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • تعبیر دیدن پیاز در خواب را می‌توان با توجه به پر خاصیت بودن و در عین حال گرفتن بوی بد دهان به واسطه خوردنش این گونه بیان کرد که سخنانی را بدون فکر بیان می‌کنیم و به بدی و زشتی آن سخن توجهی نمی‌کنیم. این گونه سخنان به صورت پیاز در خواب‌های ما خود را نشان می‌دهند.
 • تعبیر خواب پیاز عواطف و احساسات پنهان است. به گفته بعضی معبران این خواب نشان دهنده حس حسادت شدید نیز می باشد.
 • پیاز از یک طرف فراخی روزی و نعمت است و از سویی دیگر خوردن مال حرام.
 • اگر کسی دید در سفره خود پیاز دارد و علاقه زیادی به خوردن آن دارد، به خوردن مال حرام حریص است.
 •  داشتن و خوردن پیاز سرخ شده نیز مال حرام است.
 • تعبیر خواب خریدن پیاز نیاز شما به محبت را نشان میدهد ( به اندازه پیاز خریده شده ). این نیاز به دلیل مشکلاتی است که در زندگی گذشته داشته اید.
 • تعبیر خواب بریدن پیاز اینست که نیاز به رابطه ای عمیق تر دارید و از این رابطه ی سرد خسته شده اید.
 • اگر در خواب دیدید که پیاز پوست می کَنید و اشک می ریزید ، تعبیرش این است که در ناخودآگاه خود به کسی حسادت می کنید. شما از دستاوردهای دیگران خسته شده اید و آنها را نفرین می کنید.
 • تعبیر خواب خوردن پیاز به معنی تعادل در زندگی است.
 • تعبیر خواب پوست کندن پیاز این است که احتمالا از لحاظ احساسی با مشکل مواجه شده اید.
 •  پوست کندن پیاز در خواب تعبیرش آنست که قدرت تصمیم گیری و مشارکت در اجتماع را ندارید. به همین دلیل ضررهای مالی زیادی خواهید دید.
 • تعبیر خواب کاشتن و رشد پیاز ، حوادث و اتفاقاتی است که در گذشته داشته اید. سعی کنید اتفاقات گذشته را فراموش کرده و در حال زندگی می کنید.
 • تعبیر خواب پرتاب کردن پیاز نشان دهنده حوادثی وحشتناک است که در زندگی وجود دارد و شما را بسیار آزرده خاطر می کند.
 • تعبیر خواب پیاز خام به مشکلات درون خانواده شما اشاره می کند. ممکن است با اعضای خانواده خود به تفاهم نرسیده باشید و این موضوع باعث تنش و ناراحتی شما بشود.
 • تعبیر خواب پیاز فاسد، بدبینی شما نسبت به دیگران است. این بدبینی باعث مشکلات بسیاری در زندگی شما خواهد داشت.
 • تعبیر خواب پیاز حلقه ای خوشی های کوتاه مدت است. این خوشی ها تکراری است و برای شما زیاد خوشایند نیست. سعی کنید از لحظات خود لذت ببرید و اختلافات را کنار بگذارید.
 • تعبیر پیاز خرد شده در خواب نشان دهنده تلاش شما برای پیدا کردن تکیه گاهی برای خود است. با این حال قادر هستید به تنهایی مشکلات خود را حل کنید و به اهداف خود برسید.
 • پیاز سرخ شده در خواب نشان می دهد که سلامت شما در خطر است. باید از خود بیشتر مراقبت کنید. حتما این قدرت را دارید تا به همه این مشکلات غلبه کنید.
 • تعبیر خواب پیاز سبز ، سلامتی و صحت در زندگی است.
 • مزرعه پیاز در خواب نشان دهنده انرژی های منفی است. ممکن است اتفاقات بدی در آینده رخ دهد و باعث آسیب و ضرر به شما شود.

تعبیر خواب پیاز به روایت امام جعفر صادق(ع)

 • پیاز در خواب خوردن بر سه وجه است.
 1.  مال حرام،
 2.  غیبت و سخن زشت.
 3.  پشیمانی در کارها.

تعبیر خواب پیاز به روایت محمد بن سیرین

 • تعبیر پیاز، غم و اندوه و تباه شدن حال و روز تو می‌باشد،
 • بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: تعبیرش مال حرامی می‌باشد که در آن خیر و راحتی وجود ندارد.

تعبیر خواب پیاز به روایت ابراهیم کرمانی

 • پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است، به جهد خود را از خوردن حرام رفع کند.
 • اگر بیننده خواب مصلح نباشد، دلیل که مال حرام جمع کند و پیوسته در وی سخنان زشت گویند، خاصه چون پیاز سرخ است.
 • اگر پیاز پخته خورد، دلیل که سرانجام از حرام خوردن توبه کند و به خدای تعالی بازگردد.

تعبیر خواب پیاز به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • پیاز اشتها انگیز است اما دهان را بدبو می کند و تا چند ساعت بوی بد آن در دهان باقی می ماند.
 • سخنان نسنجیده ای که گاه می گوییم و بعد به زشتی آن توجه پیدا می کنیم و سخنانی که به ناحق پشت سر این و آن می زنیم که خودمان می دانیم درست نیست در خواب های ما به شکل پیاز ظاهر می شوند.
 • برخی از معبران نوشته اند پیاز از یک طرف فراخی روزی و نعمت است و از سویی دیگر خوردن مال حرام.
 • اگر در خواب ببینیم که پیاز خام می خوریم در روزهای آینده سخنی زشت و نابجا خواهیم گفت که بعد موجب شرمندگی خودمان خواهد شد.
 • اگر در خواب دیدیم که مقداری زیاد پیاز داریم خواب ما گویای آنست که چیزهایی به دست می آوریم که از نظر مالی در کارهای ما گشایشی به وجود می آورد.
 • از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده اند که خوردن پیاز در خواب یا خوردن مال حرام است، یا به زبان آوردن سخن زشت و نابجا یا پشیمانی و ندامت است.

تعبیر خواب پیاز از دیدگاه لیلا برایت

 • دیدن پیاز قرمز در خواب، نشانه‏ى نومیدى است.
 • خوردن پیاز در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارهایتان است.

 

دیگران می خوانند:

چطور و چگونه صحیح پیاز را نگهداری کنیم ؟

تعبیر خواب انار: ۷ تعبیر دیدن انار در خواب

تعبیر خواب شیر:دیدن شیر جنگل در خواب

 

تعبیر خواب پیاز از دیدگاه آنلی بیتون

 • دیدن مقداری پیاز در خواب ، علامت آن است که افرادی با بغض و حسد به موفقیت شما خواهند نگریست .
 • خوردن پیاز در خواب ، علامت غلبه بر تمام مخالفان است .
 • دیدن پیاز رسیده در خواب ، علامت آن است که در حرفه شما آنقدر رقابت وجود خواهد داشت که امور را جالب توجه جلوه بدهد .
 • دیدن پیاز پخته در خواب ، نشانه کسب منافع اندک از طریق شغل و حرفه است .
 • اگر خواب ببینید به هنگام پوست کندن پیاز از چشمهایتان اشک سرازیر می شود ، علامت آن است که رقبا شما را شکست خواهند داد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *