ماساژ زن باردار

ماساژ زن باردار : برای مادری که در انتظار تولد نوزاد خود به سر می برد، ماساژ تاثیر شگفت انگیزی دارد و می تواند او را با تغییرات آرام بدنش بیشتر همراه کند. دست نوازشگر ماساژور، هم به او احساس خوشآیندی را منتقل می کند و هم به جنینی که در رحم او در حال رشد می باشد. ماساژ زن باردار توسط همسرش نه تنها برطرف کننده انقباضات، تنش ها و احساس خستگی و فرسودگی او خواهد بود، بلکه احساس امنیت و آرامش را برای او به ارمغان می آورد.